products 产品zhongxin

高频感应lu

高频感应lu

自zhu研fa高精du感应控制元件组件,让生产的高频lu机器设备yun行wen定流chang,降低人工操zuo难du,生手一xuejiu会,jida提高生产效率。进口高压电熔在105℃下满载工zuo2000小时不出xianda幅du减ruo容差值百分之10,远远小yu百分之20容差guo家标准容差值,专用电容耐高温,寿命长。体积小,不zhan用縵han洌奖阋贫桶沧埃琯ong能多,可用yu焊接,cuihuo,tuihuo,熔炼,透热成型,热配合热装等。智能数字化简化操zuo流程,自动秞i绫;ぁⅫ/p>